Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 79
(641 kB)
Národní program reforem

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 4.5.2011 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 4.5.2011.

Svým usnesením č. 210, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.