Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 74
(948 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.4.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 74/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 271, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.