Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 66
(133 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr vnitra Radek John, ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 192
Novela z. o Policii ČR - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 192/0 dne 26. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 281).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 399).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2011 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.4.2011.

Svým usnesením č. 205, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 2011.

Témata EUROVOC: celníkdůvěrná informaceochrana údajůosobní údajepolicejní spoluprácepoliciepolovojenské sílysoudní spolupráce EU v trestních věcechzpřístupňování informací