Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 51
(686 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2010 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2010
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Jaromír Jermář.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.3.2011.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.