Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 357
(812 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.10.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 142.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 5.1.2011 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 357/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 105, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Albániedůvěrná informaceochrana komunikacíochrana údajůČeská republika