Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 344
(147 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 82
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 59).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 58, usnesení č. 59).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 usnesení č. 372, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 344/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 578, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 11. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 11. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2010.

Témata EUROVOC: ochrana odrůd rostlinosivopřibližování legislativyrozmnožování rostlinsadba