Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 343
(85 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 74
Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 74/0 dne 7. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. Martin Pecina, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 45).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 32, usnesení č. 45).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 usnesení č. 373, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 343/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 574, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 11. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 11. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2010.

Témata EUROVOC: Evropská společenstvíkontrola vývozunákladní dopravaobchod se zbraněmivývozní politikazboží dvojího využitíČeská republika