Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 336
(84 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatelem je senátor Jiří Oberfalzer.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.11.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 22.9.2010.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 566, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 62, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 210/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 210
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 29. 12. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0210.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 85, usnesení č. 386).

Navazující senátní tisk č. 71.

Témata EUROVOC: konečný volební seznamparlamentní volbypreferenční hlasování