Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 331
(124 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Marcel Chládek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.11.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 22.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 27.10.2010 usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 331/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 563, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 59, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 212/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 212
Novela z. - školský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 212/0 dne 29. 12. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0212P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Vlasta Bohdalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 93, usnesení č. 298).

Témata EUROVOC: střední vzdělánízkouškaškolská legislativa