Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 328
(213 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovateli jsou senátor Jan Hajda, senátor Jiří Bis, senátor Petr Pakosta, senátor Igor Petrov, senátor Karel Korytář.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.11.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 21.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 11.11.2010 usnesení č. 383, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 328/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 564, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 58, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 211/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 211
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 211/0 dne 29. 12. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0211.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 307).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 211/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 211/3, který byl rozeslán 10. 6. 2011 v 15:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 560).

Navazující senátní tisk č. 141.

Témata EUROVOC: odškodněníparcelapřevod vlastnictvísoudní řízenísystém vlastnictví půdyvlastnictvízeměděleczemědělská nemovitost