Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 313
(2044 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.10.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.8.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Pavel Lebeda, který přijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 313/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 43, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.