Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 312
(1502 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný dne 23. června 2010 v Bruselu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.10.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.8.2010.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2010 usnesení č. 327, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 312/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 571, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 572 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.