Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 311
(34 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou Petr Pakosta, Jiří Oberfalzer, Alena Venhodová, Pavel Sušický, Jiří Šneberger.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.10.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.8.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 311/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 25.8.2010.

Svým usnesením č. 549, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 580, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 2010. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2010 jako tisk 168/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 168
Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 168/0 dne 8. 11. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0168.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Jan Florián a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 305).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 168/3, který byl rozeslán 16. 3. 2011 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 124, usnesení č. 400).

Navazující senátní tisk č. 67.

Témata EUROVOC: pojistnévšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění