Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 297
(2786 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

Navrhovatelem je Miroslav Singer.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.6.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.7.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 22.9.2010 usnesení č. 346, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 297/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 557, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.