Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 276
(160 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Dana Jurásková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 885
Novela z. o zdravotnických prostředcích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 885/0 dne 6. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1410).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 885/5, který byl rozeslán 6. 4. 2010.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 1664).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 19.5.2010 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 276/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 496, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2010.

Témata EUROVOC: lékařská diagnózaprostředky zdravotnické technikysprávní kontrolatestovánívědecký přístrojzdravotnická legislativazdravotní péče