Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 228
(546 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

Navrhovatelem je ministr kultury Václav Riedlbauch.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.2.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1057.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 3.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Hana Doupovcová, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2010 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 228/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 504, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Unescokulturní dědictvíkulturní politikamezinárodní dohodaochrana kulturního dědictvíochrana práv a svobod