Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 208
(4521 kB)
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Jan Dusík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.12.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1001.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Prof.RNDr. Bedřich Moldan, který přijal k tomuto tisku dne 17.2.2010 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 208/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.3.2010.

Svým usnesením č. 418, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: environmentální politikakvalita životního prostředíministerská odpovědnostnáklady za znečištěnísledování životního prostředívliv na životní prostředíznečišťování životního prostředízpráva o činnosti