Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 200
(890 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Navrhovatelem je předseda vlády Jan Fischer.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.11.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 964.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.1.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Rostislav Slavotínek, který přijal k tomuto tisku dne 21.1.2010 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 200/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.3.2010.

Svým usnesením č. 408, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: důvěrná informaceochrana komunikacíochrana údajůstátní tajemstvízpřístupňování informacíŠpanělskoČeská republika