Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 197
(249 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2007 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 888
Novela z. o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 888/0 dne 12. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1391).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 888/1 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.Lhůta pro projednání výbory byla 45 dní (usnesení č. 1419).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 888/2, který byl rozeslán 21. 10. 2009 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1464).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 197/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 353, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 354 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 15.12.2009 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 888/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 888/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 409, usnesení č. 1574).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 2. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2010.

Témata EUROVOC: alkoholdaň z pohonných hmotdaň ze spotřebydovoz EUharmonizace danínáhradní palivopivospotřební daňtabák