Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 194
(49 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Jan Dusík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 766
Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 766/0 dne 6. 3. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1392).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 766/2, který byl rozeslán 23. 10. 2009 v 12:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 214, usnesení č. 1484).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2009.

Svým usnesením č. 375, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 488/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2009.

Témata EUROVOC: chemická haváriechemický výrobekhavarijní znečištěnínebezpečná látkaprevence environmentálních rizik