Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 188
(85 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vítězslav Jonáš, senátor Jiří Bis, senátor Tomáš Julínek, senátor Petr Vícha.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.10.0009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.12.2009.

Senát přikázal senátní tisk dne 5.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 242, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 188/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 346, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 363, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 1. 2010 jako tisk 1002/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1002
Novela z. o rozpočtovém určení daní

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 5. 1. 2010.

Témata EUROVOC: alokace zdrojůgarantovaný příjempřerozdělování příjmůpříděl rozpočtových prostředkůrozdělování příjmůrozpočtová pravidlarozpočtové zdrojerozvod elektřinysamosprávná obec