Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 239
(1054 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátorka Anna Hubáčková, senátorka Šárka Jelínková, senátorka Renata Chmelová, senátor František Bradáč, senátor Zdeněk Papoušek, senátor Jiří Carbol, senátor Patrik Kunčar, senátor Petr Šilar, senátor Jiří Šesták, senátor Zbyněk Linhart, senátorka Jaromíra Vítková, senátor Petr Holeček, senátor Luděk Jeništa, senátor Jiří Vosecký, senátor Václav Chaloupek, senátor Leopold Sulovský, senátor Michael Canov, senátor Ladislav Kos, senátorka Alena Dernerová, senátor Petr Orel.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.6.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 5.4.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Zdeněk Nytra.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 27.6.2018 usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 239/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.4.2018.

Svým usnesením č. 390, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 478, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0