Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 53
(600 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 503
Novela z. o pedagogických pracovnících - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2021 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2021.

Svým usnesením č. 154, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 155, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 503/5.
    Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 503/6.


    Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 13. 4. 2021 na 98. schůzi.Sněmovna projednávání přerušila.
    Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 1., 15. 6. 2021 na 104. schůzi.Sněmovna projednávání přerušila (hlasování č. 386).

Témata EUROVOC: celoživotní vzděláváníodborná kvalifikaceučitelzákonné pracovní podmínky