Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 84
(58 kB)
Petice zachraňme Šumavu

Navrhovatelem je František Nykles.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2011 usnesení č. 47.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2011 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/2.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 309 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 310 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 311, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.