Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 262
(257 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 415
Novela z. - Ústava České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 415/0 dne 30. 6. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 702).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7., 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 415/2, který byl rozeslán 9. 12. 2011 v 11:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 160, usnesení č. 916).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 1.2.2012 usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 8.2.2012.

Svým usnesením č. 514, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Témata EUROVOC: hlava státuprezidentské volbyvšeobecné volební právoústava