Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 41
(60 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr vnitra Ivan Langer, ministr informatiky Ivan Langer.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.4.2007.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2007 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 41/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 19.4.2007.

Svým usnesením č. 105, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 110/2007.