Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stavVýsledek projednávání
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Výsledek projednávání
Akce
59Novela zákona o volbách - senátní návrh senátní návrh zákonapřikázánpřikazujeZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
58Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh senátní návrh zákonazařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
57Zákon o vysokých školách vládní návrh zákonazařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
56Zákon o Vojenském zpravodajství vládní návrh zákonazařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
55Zákon o zadávání veřejných zakázek poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
54Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
53Zákon o pedagogických pracovnících vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
52Zákon o metrologii vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
51Zákon o soudech a soudcích vládní návrh zákonazařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
50Trestní řád vládní návrh zákonazařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
49Zahrádkářský zákon poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
48Zákon o potravinách a tabákových výrobcích vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
47Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 vládní návrh zákonavznik usnesení Senátuschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
46Pandemický zákon vládní návrh zákonavznik usnesení Senátupozměňovací návrhyZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
45Zpráva o peticích za rok 2020 jinýzařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
44Zákon o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě vládní návrh zákonavznik usnesení Senátupozměňovací návrhyZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
43Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2020 jinýzařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
42Petice "Zahrádkářský zákon" jinýzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
41Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů mezinárodní smlouvapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
40Změna přílohy VII - Göteborský protokol mezinárodní smlouvavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [81]
Strana   1 [5]