Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stavVýsledek projednávání
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Výsledek projednávání
Akce
121Zákon o poštovních službách vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
120Zákon o důchodovém pojištění vládní návrh zákonapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
119Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní jinýzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
118Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR jinýzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
117Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 jinýzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
116Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně mezinárodní smlouvazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
115Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018 jinýzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
114Zákon o zemědělství poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
113Zákon o krmivech vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
112Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
111Zákon o léčivech vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
110Zákona, který mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
109Zákon o soudnictví ve věcech mládeže vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
108Zákon o státním občanství České republiky senátní návrh schválený v PSzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
107Zákon o místních poplatcích vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
106Zákon o investičních pobídkách vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
105Zákon o zpravodajských službách České republiky vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
104Zákon o EET vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
103Závěry ze zasedání ER jinývznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
102Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezinárodní smlouvazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [151]
Strana   1 [8]