Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stavVýsledek projednávání
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Výsledek projednávání
Akce
270Zákoník práce vládní návrh zákonazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
269Daňový řád vládní návrh zákonazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
268Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení vládní návrh zákonazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
267Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 vládní návrh zákonazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
266Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019 jinýzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
265Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 jinýzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
264Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
263Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky senátní návrh zákonazařazen na schůzi výborupřikazujeZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
262Žádost o souhlas s trestním stíháním jinývznik usnesení Senátuvyslovuje souhlasZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
261Školský zákon vládní návrh zákonapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
260Zákon, kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021 vládní návrh zákonanepřijato usnesení SenátuSenát nepřijal k tisku usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
259Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
258Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020 jinývznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
257Zákon o ochraně zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
256Zákon o kompenzačním bonusu vládní návrh zákonavznik usnesení Senátupozměňovací návrhyZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
255Zákon o EET vládní návrh zákonavznik usnesení Senátupozměňovací návrhyZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
254Zákon o podpoře kultury vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
253Zákon o podpoře sportu vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
252Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní mezinárodní smlouvapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
251Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [322]
Strana   1 [17]