Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stav
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Akce
20Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2019 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
19Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
18Zpráva o životním prostředí ČR 2017 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
17Informace z jednání ER ve dnech 13. a 14. prosince 2018 jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
16Zákon o DPH poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
15Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
14Informace vlády o mimořádném jednání ER jinývznik usnesení SenátuZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
13Zasedání ER 13. a 14. 12. 2018 jinývznik usnesení SenátuZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
12Insolvenční zákon vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
11Zákoník práce poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
10Zákon o směnárenské činnosti vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
9Autorský zákon vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
8Plemenářský zákon vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
K 007/12Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup" tisk EUK projednání pověřeným výborem (VEU)
Zobrazit historii  Zobrazit tabulku 
7Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
K 006/12Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím tisk EUK projednání pověřeným výborem (VEU)
Zobrazit historii  Zobrazit tabulku 
6Zákon o spotřebních daních poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
5Notářský řád vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
N 005/12Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH tisk EUK projednání pověřeným výborem (VEU)
Zobrazit historii  Zobrazit tabulku 
N 004/12Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb tisk EUK projednání pověřeným výborem (VEU)
Zobrazit historii  Zobrazit tabulku 
Záznam   1. - 20. [27]
Strana   1 [2]