Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stavVýsledek projednávání
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Výsledek projednávání
Akce
17Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ jinýzařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
16Novela zákona o spotřebních daních vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
15Novela zákona o utajovaných informací vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
14Zákon o evidenci skutečných majitelů vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
13Zákon o distribuci pojištění a zajištění poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
12zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
11Zákon o daních vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
10Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - související zákony vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
9Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
8Občanský soudní řád poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
7Zákon o náhradním výživném vládní návrh zákonazařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
6Zákon o prověřování zahraničních investic vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
5Zákon o zbraních vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
4Zákon o nakládání se zbraněmi poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
3Dohoda o mezinárodní finanční korporaci mezinárodní smlouvapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
2Zákon o vysokých školách vládní návrh zákonavznik usnesení Senátuschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
1Zákon o veřejném zdravotním pojištění vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuzamítáZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 17. [17]