Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stav
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Akce
32Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboruZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
31Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a ER o rtuti vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
30Zákon o léčivech vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
29Zákon o státních svátcích II. poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboruZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
28Zákon o sociálních službách senátní návrh schválený v PSvznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
27Školský zákon poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
26Zákon o zpracování osobních údajů - související zákony vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
25Zákon o zpracování osobních údajů vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
24Zákon o Rejstříku trestů vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
23Zákon o státních svátcích I. poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboruZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
22Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně jinývznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
21Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2019 jinýpřikázánZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
20Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2019 jinýuzavřenZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
19Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením mezinárodní smlouvavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
18Zpráva o životním prostředí ČR 2017 jinýpřikázánZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
17Informace z jednání ER ve dnech 13. a 14. prosince 2018 jinýuzavřenZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
16Zákon o DPH poslanecký návrh zákona či návrh poslancůuzavřenZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
15Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem mezinárodní smlouvavznik usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
14Informace vlády o mimořádném jednání ER jinýuzavřenZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
13Zasedání ER 13. a 14. 12. 2018 jinýuzavřenZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [42]
Strana   1 [3]