Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stavVýsledek projednávání
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Výsledek projednávání
Akce
291Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019 jinýpřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
290Trestní zákoník vládní návrh zákonapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
289Zákon o urychlení výstavby liniových staveb vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
288Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní vládní návrh zákonapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
287Zákon o bankách vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
286Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
285Zákon o silniční dopravě vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
284Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
283Zákon o námořní plavbě vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
282Zákon o implementaci daňových předpisů EU vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
281Zákon o oběhu osiva a sadby vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
280Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí jinýpřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
279Petice Voda je život jinýzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
278Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba mezinárodní smlouvapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
277Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh senátní návrh zákonazařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
276Informace o nasazení sil AČR v roce 2019 jinýpřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
2751. doplněk účasti sil AČR na voj. cvičeních v roce 2020 jinýpřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
274Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019 jinýpřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
273Zpráva o vývoji EU v roce 2019 jinývznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
272Zákon o kompenzacích osobám poskytujících hrazené zdravotní služby vládní návrh zákonavznik usnesení Senátupozměňovací návrhyZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [353]
Strana   1 [18]