Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98006
(445 kB)
Návrh senátního návrhu zákona o jednacím řádu Senátu
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 8.

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Vladimír Zeman.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 1998. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 1998 jako tisk 47/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 47
Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 8. 10. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 12. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 111).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/3, který byl rozeslán 3. 2. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 1999 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 121, usnesení č. 172).

Informace o jednání v Senátu

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.3.1998.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který přijal k tomuto tisku dne 18.2.1998 usnesení č. 98004, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98006/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.1998 usnesení č. 98011, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98006/8.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.1998 usnesení č. 98046, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98006/12.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který přijal k tomuto tisku dne 26.8.1998 usnesení č. 98053, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98006/17.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9802. schůzi a projednal jej dne 19.3.1998.

Svým usnesením č. 98036 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 9805. schůzi a projednal jej dne 17.7.1998.

Svým usnesením č. 98117 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 9806. schůzi a projednal jej dne 16.9.1998.

Svým usnesením č. 98126, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Senát zařadil tisk na svou 9806. schůzi a projednal jej dne 16.9.1998.

Svým usnesením č. 98126, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Senát zařadil tisk na svou 9806. schůzi a projednal jej dne 23.9.1998.

Svým usnesením č. 98129, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 9806. schůzi a projednal jej dne 23.9.1998.

Svým usnesením č. 98129, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 6.10.1998 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 3. 1999 poslancům jako tisk 47/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 3. 1999 poslancům jako tisk 47/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 30, usnesení č. 252).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 5. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 1999.

Témata EUROVOC: analýza dopadumotormotorové vozidloopatření na kontrolu znečištěnísnižování plynných emisíužitkové vozidlovšeobecné strojírenstvíznečišťování motorovými vozidlyzpřístupňování informací