Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98069
(35 kB)
Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Stanislav Volák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.5.1998.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 358.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 27.5.1998 usnesení č. 98016, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98069/1.

Senát zařadil tisk na svou 9804. schůzi a projednal jej dne 18.6.1998.

Svým usnesením č. 98109 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Senát zařadil tisk na svou 9804. schůzi a projednal jej dne 18.6.1998.

Svým usnesením č. 98110 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Témata EUROVOC: Mezinárodní konference práceMezinárodní organizace prácepráce doma