Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98070
(30 kB)
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, podepsaný dne 10. října 1997 ve Štrasburku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Jaroslav Šedivý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.5.1998.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 361.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. RNDr.  Luděk Zahradníček, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.1998 usnesení č. 98044, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98070/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9804. schůzi a projednal jej dne 12.6.1998.

Svým usnesením č. 98099 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: Evropský soud pro lidská právadiplomatická imunitanezávislost soudnictvísoudceČeská republika