Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98080
(35 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Anna Röschová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 18. 11. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 11. 1997 jako tisk 302/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 302
Návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 302/0 dne 17. 10. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 582).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 302/4, který byl rozeslán 18. 5. 1998 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 823).

Hlasování č. 444 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.5.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.6.1998.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jan Zapletal, který přijal k tomuto tisku dne 4.6.1998 usnesení č. 98061, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98080/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9804. schůzi a projednal jej dne 18.6.1998.

Svým usnesením č. 98106 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: akciový kapitálhazardní hryhernahrapokutasprávní kontrolazahraniční kapitál