Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98083
(57 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 9.

Navrhovateli jsou senátor Milan Štěch, senátor Richard Falbr, senátor František Bartoš, senátor Karel Vachta, senátor František Jirava, senátor Ladislav Svoboda.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 1998 jako tisk 34/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 34
Senátní návrh novel zákonů o nemocenském pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 34/0 dne 23. 9. 1998.

Informace o jednání v Senátu

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.7.1998.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.1998 usnesení č. 98020, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98083/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9806. schůzi a projednal jej dne 16.9.1998.

Svým usnesením č. 98127 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 1999.

Témata EUROVOC: bezplatná zdravotní péčepojišťovnasociální dávkyzdravotní pojištěnízdravotní politikazdravotní péčezdraví veřejnosti