Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 9
(52 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ladislav Skopal.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 9. 2002. Vláda zaslala stanovisko 26. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 9. 2002 jako tisk 28/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 28
Návrh novely zákona o myslivosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 30. 8. 2002. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0028.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 97).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 28/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 28/3, který byl rozeslán 5. 12. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 249, usnesení č. 230).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.12.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.1.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Fencl, který přijal k tomuto tisku dne 8.1.2003 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 9/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.1.2003.

Svým usnesením č. 39, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.1.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 1. 2003 poslancům jako tisk 28/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 1. 2003 poslancům jako tisk 28/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 24, usnesení č. 243).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2003.

Témata EUROVOC: chov zvířatlovlovná zvěřochrana zvířatregulace lovusystém vlastnictví půdy