Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 344
(41 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jaroslav Pešán.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2000 jako tisk 601/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 601
Novela zákona o rybářství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 601/0 dne 17. 4. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2000 (usnesení č. 285). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1091).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 601/3, který byl rozeslán 20. 9. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 232, usnesení č. 1204).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.11.2000.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 12.10.2000 usnesení č. 403, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 344/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 25.10.2000.

Svým usnesením č. 482, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 410/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 11. 2000.

Témata EUROVOC: chov rybregionální orgány státní správyrybářská politikarybářské obhospodařovánísladkovodní rybolovsoukromý majetekveřejný majetekvlastnictví