Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 323
(124 kB)
Návrh zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Tomáš Teplík.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2000. Vláda zaslala stanovisko 13. 4. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2000 jako tisk 577/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 577
Návrh zákona zemědělských skladních listech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 577/0 dne 13. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 4. 2000 (usnesení č. 275). Určil zpravodaje: Ing. Václav Grüner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1004).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla 20 dnů (usnesení č. 1066).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 577/3, který byl rozeslán 11. 7. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 742, usnesení č. 1164).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.7.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2000.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 26.7.2000 usnesení č. 364, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 323/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 4.8.2000.

Svým usnesením č. 449, v hlasování č. 83 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Témata EUROVOC: agrární sektorprimární sektorsklizeňveřejný skladzboží podléhající zkáze