Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 311
(48 kB)
Návrh zákona o povodích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Fencl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 587
Vládní návrh zákona o Správách povodí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 587/0 dne 23. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 949).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 587/2, který byl rozeslán 11. 7. 2000 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 623, usnesení č. 1156).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.7.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2000.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Vladimír Oplt, který přijal k tomuto tisku dne 26.7.2000 usnesení č. 367, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 311/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 4.8.2000.

Svým usnesením č. 446, v hlasování č. 80 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Témata EUROVOC: kapitálová společnostsystém hospodařeníveřejné vlastnictvívodní tokvyvlastnění