Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 282
(879 kB)
Návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavel Svoboda.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 1999. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 1999 jako tisk 394/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 394
Návrh zákona soudních exekutorech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 394/0 dne 12. 10. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 1999 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 635).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 394/3, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1040).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.6.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.7.2000.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 29.6.2000 usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 237/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 30.6.2000.

Svým usnesením č. 419, v hlasování č. 113 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 11.7.2000 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 51).

Témata EUROVOC: instituce AKT-EUprofesní statusprávní subjektivitasamospráva pracovníkůsoudní řízenívýkon rozhodnutívýkonná mocvýkonný orgán