Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 281
(127 kB)
návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Pavel Mertlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 436
Vládní návrh zák. o hosp. opatřeních pro krizové stavy - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 436/0 dne 18. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 622).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 436/4, který byl rozeslán 18. 5. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 177, usnesení č. 1002).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.6.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.7.2000.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Oldřich Dočekal, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2000 usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 281/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 29.6.2000.

Svým usnesením č. 412, v hlasování č. 79 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 241/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Témata EUROVOC: bezpečnost dodávkyfyzická osobahospodářská situacemezinárodní konfliktprávnická osobarezervyválečné hospodářstvívýjimečný stav