Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 244
(122 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Fencl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 499
Novela zákona o vinohradnictví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 499/0 dne 7. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 716).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 499/2, který byl rozeslán 12. 4. 2000 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 363, usnesení č. 971).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.4.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2000.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 4.5.2000 usnesení č. 298, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 17.5.2000.

Svým usnesením č. 362, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 26.5.2000 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2000.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2000 poslancům jako tisk 499/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2000 poslancům jako tisk 499/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 32, usnesení č. 1071).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Témata EUROVOC: Grenadabaleníhroznové vínooznačení výrobkuvinohradnictvívínoznačení zboží nálepkamišumivé víno