Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 237
(81 kB)
Návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 462
Návrh zákona o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 462/0 dne 17. 12. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 783).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 462/2, který byl rozeslán 6. 4. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 182, usnesení č. 955).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.4.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2000.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Mirek Topolánek, který přijal k tomuto tisku dne 4.5.2000 usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 237/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 18.5.2000.

Svým usnesením č. 370, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Témata EUROVOC: podmořské nerostné zdrojeprůzkum nerostných surovinspecializovaná instituce OSNvyužití mořského dna