Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 235
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 501
Novela zákona opatřeních v soudnictví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501/0 dne 6. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 712).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 501/2, který byl rozeslán 5. 4. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 951).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.4.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.5.2000.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který přijal k tomuto tisku dne 3.5.2000 usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 235/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 10.5.2000.

Svým usnesením č. 348, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.5.2000 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2000.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 5. 2000 poslancům jako tisk 501/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 501/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 33, usnesení č. 1072).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Témata EUROVOC: laický soudceobchodní soudpodmíněné propuštěnípropuštěníveřejná správa