Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 291
(24 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Jiří Rusnok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1306
Vládní novely zákona o spotřebních daních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1306/0 dne 11. 4. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2002 (usnesení č. 544). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 91, usnesení č. 2246).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.5.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 22.5.2002 usnesení č. 281, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 291/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 24.5.2002.

Svým usnesením č. 397, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Témata EUROVOC: celní sazebníkmazivopalivo