Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 205
(308 kB)
Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 426
Zák. o změně souvisejících zák. o krajích - EU

Hlasování č. 806 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.3.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.4.2000.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 29.3.2000 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 205/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 205/4.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.4.2000.

Svým usnesením č. 338, v hlasování č. 92 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2000.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Témata EUROVOC: euroeurozónaEvropská měnová úmluvafinanční politikaItálieměnová politikaMonakoSan Marino

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0