Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 185
(213 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 323
Vládní návrh zákona o licenčním řízení - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 323/0 dne 25. 8. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 9. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 522).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 323/3, který byl rozeslán 21. 1. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 757).

Hlasování č. 233 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.2.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.3.2000.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2000 usnesení č. 242, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 185/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 24.2.2000.

Svým usnesením č. 288, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Témata EUROVOC: dovozní povoleníhospodářský výsledek zemědělstvíobchodní politikaprotekcionismusvývozní povolení